Certifikáty K2pharm

Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů (Hazard Analysis and Critical Control Points - HACCP) ve výrobě potravin je jedním ze základních nástrojů, jak účinně předcházet rizikům ohrožujícím bezpečnost potravin, tedy i doplňků stravy. Certifikace systému HACCP je prokazatelným potvrzením funkčnosti a efektivity zavedeného systému HACCP. Naše společnost prochází pravidelnými audity.

Každá země s rozvinutým ekologickým zemědělstvím má vlastní národní certifikát, který zaručuje, že produkt splňuje veškeré standardy zákona o ekologickém zemědělství. V České republice označuje bio produkty tzv. "BIO zebra". V roce 2021 jsme získali BIO certifikát na výrobu doplňků stravy.

V současné době se naše společnost připravuje na získání certifikace ISO 9001.

Certifikáty

  • Certifikát
  • Certifikát
  • Certifikát

Kontaktujte nás.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti K2pharm s.r.o. Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.