Jak se nestát - Kriplem

PharmDr. Milan Krajíček, K2pharm s.r.o., Opava

ÚVOD

Evoluce je zapsána v našich tělech, chování, reflexech. Naši předkové žili na okrajích afrických lesů a plání, chodili vzpřímeně po savanách, ale jakmile padla noc, stěhovali se na stromy. V minulosti byla v noci skutečná tma, zvláště za bezměsíčných nocí.

Jak se nestát KriplemV té době jsme ještě ani tak nebyli lovci, jako lovná zvěř. Neustálé ohrožování predátory (lvi, tygři, ale i hadi a štíři) nás naučilo komunikovat hlasem a sluchem. Když máme strach, potíme se, a tak se naše tělo stane kluzké a hůře uchopitelné predátorem.

Ostrý zvuk, jako je škrábání nehty po skle nebo tření plastů, vnímáme jako nepříjemné, podvědomě se skrčíme a začneme se rozhlížet po jeho zdroji. Vědecké výzkumy dokázaly, že tyto zvuky jsou podobné výstražným signálům dnešních opic a že tak varují ostatní před nebezpečím.

Dalším evolučním dědictvím je rozpoznávání očí a tváří. Náš mozek je vidí prakticky všude. Pohlédněte na mraky, na masku auta, na design skříně). Všude vidíme tváře. Protože rychlé rozpoznání očí a tváře znamenalo větší šanci k přežití v prostředí plném predátorů. Je lepší vidět tvář i tam, kde není, než si nevšimnout tváře predátora a tím riskovat život. Tento reflex přetrval dodnes.

Přesto se mnohokrát stalo, že jsme byli v noci predátory napadeni. Mnoho našich předků uniklo, ale byli těžce zranění a krváceli. Přežili ti, kterým se krvácení rychle zastavilo. Tato selekce vyústila v to, že v noci se nám krevní destičky shlukují podstatně více a rychleji a také se nám hůře rozpouštějí fibrinová vlákna a tromby.

Dnes sice nežijeme v prostředí, kde nás každou chvíli žvýká predátor, ale vlastnost "hustší krve" a zvýšená srážlivost v noci nám zůstala. Ale než se otočí Země kolem své osy, mění se nám též tlak krve (je nižší v noci), frekvence tlukotu srdce (je nižší v noci), tělesná teplota (je nižší v noci). Mění se též hladiny hormonů a proteinů (enzymů).

ZAMĚŘENO NA SRDCE

V nedávné době si vědci položili otázku, co by mohlo být příčinou náhlé srdeční smrti, a to hlavně u pacientů s arytmiemi. Tato nemoc je vlastně poruchou srdečního rytmu, kdy dojde k fibrilaci komor, které nestačí pumpovat krev do mozku a těla a během několika minut přichází bezvědomí. Pokud není na blízku okamžitá pomoc, postižený většinou umírá. Z tohoto pohledu má smysl instalovat ve městech a zařízeních, kde se shromažďují často lidé, inteligentní defibrilátory, které opravdu životy zachraňují, jak ukazují zkušenosti z Evropy (hlavně té na západ od nás). Když není defibrilátor, snažme se o okamžitou srdeční masáž do doby příjezdu záchranky. Postižení pak klidně mohou žít další desítky let. Ženy jsou proti ischemické chorobě srdeční a arytmiím do určité míry odolnější díky své genetické a hlavně hormonální výbavě. Ale po menopauze muže velice rychle dohoní. Muži bývají tedy postižení o dvacet let dříve než ženy. A znovu se potvrzuje, že nejvíce postižených umírá nad ránem. Druhý malý pík v úmrtnosti je v odpoledních hodinách, ale je podstatně menší než ten ranní.

KLF15

Ještě v minulém století byl objeven zcela nový protein, který hraje důležitou roli v regulaci elektrické aktivity srdce (regulací vstupu draslíku do srdečních buněk a ven) a vědci zjistili, že hladiny tohoto proteinu v průběhu dne a noci významně kolísají, a také že pacienti se srdečním selháním mají hladiny tohoto proteinu obvykle nižší.

Protein byl pojmenován KLF15 (Krüppel Like Factor) a to proto, že jeho nedostatek způsoboval defekty u laboratorních zvířat do té míry, že i my v češtině jejich stav s oblibou označujeme jako kriply.

Jak se nestát KriplemKrüppel-like faktory (KLF) jsou ve skutečnosti velkou rodinou transkripčních faktorů s obsahem zinku. Jsou zapojeny do různých buněčných procesů včetně regulace buněčné diferenciace, srdečního remodelingu, mají vliv na hematopoézu a angiogenezi. Nedávné studie odhalily důležitou roli KLF15 jako ústředního regulátoru stresové reakce a represe patologické srdeční hypertrofie a fibrózy.

Cirkadiální kontrola exprese KLF15 řídí expresi kChIP2, která ovlivňuje to, jak draslík proudí z buněk srdce. Příliš mnoho nebo příliš málo z KLF15 nebo kChIP2 může vést k arytmiím.

Vědci se domnívají, že kdybychom mohli nějakým způsobem zvýšit hladinu KLF15 u pacientů se srdečními problémy, možná můžeme snížit výskyt těchto arytmií a náhlé srdeční smrti. Začalo zkoumání léčiv, které zvyšují hladinu KLF15 v těle. Je však třeba poznamenat, že tento protein má vliv i jiné tělesné procesy. A v tom bude ta potíž.

Zatím bezpečně víme, že KLF15 aktivuje glukokortikoidní receptory, a jeho hladina se zvyšuje při mírném hladovění, ale hlavně při tělesném pohybu. Je expri- mován i v játrech a zasahuje do metabolismu glukózy. Vyšší hladiny prokazatelně zabraňují replikaci mnoha virů a nakonec nejlepší zpráva pro ženy: vyšší hladiny KLF15 jsou velmi dobrou protekcí před rakovinou endometria, prsou a většiny dalších, jež mají vztah k estrogenům.

Zvýšenou srážlivost krve v noci a horší schopnost rozpouštět fibrinová vlákna v noci sice ovlivnit nemůžeme, ale hodně si v prevenci srdečních onemocnění můžeme pomoci po celý život s mnoha léčivy, suplementy, ale i bez farmakoterapeutických postupů a přitom je to "tak jednoduché". Projeďte se na kole, projděte se aspoň 30 minut denně, zaplavte si, zalyžujte či zabruslete. Zvýšíte si v těle hladinu proteinu KLF15, který vás dobře ochrání před spoustou onemocnění, hlavně před náhlým srdečním selháním. Pro jistotu dodám, že dávka tělesného pohybu by měla být přiměřená věku a kondici trénujícího.

NADĚJE U CHRONICKÉHO ONEMOCNĚNÍ LEDVIN

U potkanů s postižením ledvin bylo zjištěno, že mají snížené množství KLF15, ale při dietě obsahující jen 22 % bílkovin došlo k potlačení zánětů a hladina KLF 15 se značně zvýšila. Důsledkem bylo potlačení renální fibrózy a snížení proteinurie.

Dlouhodobé zkušenosti s dietou s nízkým obsahem bílkovin potvrzují, že jsou bezpečné a účinné při zvládání metabolických komplikací chronického onemocnění ledvin.

Tento typ dietní terapie je však nespecifický a může změnit funkci mnoha orgánů. Proto je zapotřebí dalšího testování, jakým způsobem mohou změny v hladinách KLF15 ovlivnit změny ve funkci ledvin.

DOVĚTEK K OTEPLOVÁNÍ ZEMĚ

Z textu výše by mělo vyplynout to, že bychom mimo zvýšení tělesného pohybu měli ve své stravě mírně snížit spotřebu masa. A to nejen kvůli kýženému KLF15. Dnes bezpečně víme, že chov zvířat představuje pro planetu Zemi minimálně dvě velká nebezpečí: vylučování estrogenů do přírody a produkci metanu, který překonává oxid uhličitý v oteplování Země více než 25x. Dobytek tak otepluje Zemi více, než ropný, uhelný a plynárenský průmysl dohromady.

Odborný článek ke stažení zde

zpět na seznam odborných článků

Kontaktujte nás.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti K2pharm s.r.o. Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.