Srovnání vakcín proti infekci covid-19 - Jakou si vyberete?

PharmDr. Milan Krajíček, K2pharm s.r.o., Opava

Srovnání vakcín proti infekci covid-19Po mnoha špatných přicházejí i dobré zprávy: vakcíny proti koronaviru SARS-CoV-2 již existují a jsou účinné. A ještě lépe, vakcíny vyvíjejí různé společnosti, v tuto chvíli je jich 48, ale jasné, že jich brzy bude mnohem více.

Která vakcína je nejlepší? Odpověď je obtížná, protože do popisu "dobré" vakcíny vstupuje mnoho faktorů. Například která vakcína je lepší? Ta, která nezpůsobuje žádné vedlejší účinky a má 80% účinnost, nebo ta, která způsobuje vzácné, ale závažné vedlejší účinky a je z 99% účinná? A 95% účinná vakcína s dostupností 20 milionů dávek je lepší než 62% až 90% účinná vakcína s dostupností 200 milionů dávek? Jinými slovy Pfizer a Moderna vyrábějí méně, ale účinnějších (a dražších) vakcín, zatímco AstraZeneca a další a též Sputnik V – resp. Centrum epidemiologie a biologie (a v budoucnu snad i Maďarsko) bude vyrábět větší počet méně účinných (a levnějších) vakcín.

JAK RŮZNÉ TYPY VAKCÍN FUNGUJÍ?

Pfizer i Moderna používají experimentální technologii využívající mRNA. V současné době není na trhu žádná vakcína používající mRNA, takže tyto vakcíny jsou první na světě. Vakcína AstraZeneca a ostatních společností je založena na časem prověřené technologii, která využívá neškodný virus (adenovirus), který byl geneticky modifikován tak, aby stimuloval imunitní odpověď proti koronaviru.

VĚTŠINA VAKCÍN OBSAHUJE TZV. ADJUVANS. O CO SE JEDNÁ?

Do vakcín se přidávají přísady – adjuvans ke zvýšení schopnosti vyvolání imunitní odpovědi, a zlepšila se tak celková účinnost vakcíny. Adjuvancia mohou také představovat další výhody, jako je snížení frekvence očkování a dávky antigenu, některá mohou poskytnout imunitu cross-clade (tj. imunitu proti různým typům virů nebo i bakterií), mohou i prodloužit stabilitu konečné formulace vakcíny. V současné době je pro použití při výrobě vakcín schváleno pět různých druhů adjuvans se zcela odlišným mechanismem účinku: hlinité soli (EU, USA), MF59 (EU), AS03 (EU), AS04 (EU, USA) a virozomy (EU). Nejčastěji se používají soli hliníku, označované také jako kamenec, které zahrnují síran hlinitodraselný, hydroxid hlinitý, fosforečnan hlinitý a amorfní hydroxyfosforečnan hlinitý.

Tabulka vakcín
Název Pfizer&BioNTech Moderna AstraZeneca Johnson & Johnson Sputnik V
Typ mRNA mRNA adenovirový vektor adenovirový vektor adenovirový vektor
Dávkování 2 dávky 2 dávky 2 dávky 1 dávka 2 dávky
Účinnost 95% 94,5%
62 - 90%
99%
92%
Skladování̊ - 75°C / 6 měsíců
2-8°C / 5 dnů
- 20°C / 6 měsíců
2-8°C / 1 měsíc
2-8°C / 6 měsíců
2-8°C / 6 měsíců
2-8°C / 6 měsícu

MF59 a AS03 jsou adjuvans na bázi skvalenu a AS04 kombinuje hydroxid hlinitý s monofosforyl lipidem A. Virozomy se skládají z lipidové membrány obsahující proteiny odvozené od viru.
Nerozpustné soli hliníku se používají od roku 1926. Asi nejsou ideální, ale ospravedlněním pro jejich použití je přijatelný bezpečnostní profil, snadná příprava, stabilita, silná imunostimulační schopnost a hlavně nedostatek vhodných lepších alternativ.
Hlinité soli vážou antigeny s vysokou afinitou (adsorpce antigenu) a původně se předpokládalo, že vykonávají svou funkci vytvořením depa, které umožňuje vysokou koncentraci antigenu v místě injekce a kontinuální desorpci a disperzi antigenů z částic hlinitých solí. V dnešní době se předpokládá, že hlinité soli uplatňují své adjuvantní účinky stimulací odpovědí typu Th2 a produkcí protilátek aktivací B buněk, aktivací systému komplementu a náborem imunitních buněk do místa vpichu injekce. V místě vpichu je podporována absorpce antigenu specializovanými imunitními buňkami prezentujícími antigeny nazývanými dendritické buňky a též i zrání dendritických buněk.

Jedním důležitým aspektem adjuvans je velikost částic, která má značný vliv na imunitní odpověď. Adjuvans na bázi hydroxidu hlinitého se skládají z částic s rozměrem okolo 100 nm, zatímco částice fosforečnanu hlinitého jsou asi poloviční. Ve vodném roztoku se částice obou solí hliníku agregují za vzniku částic o velikosti 1 až 20 μm. Hydroxid hlinitý a fosforečnan hlinitý lze vyrábět v nanoměřítku o velikosti ≤ 200 nm, ale doposud se v nanoměřítku pro použití ve vakcínových přípravcích vyrábí pouze amorfní (nekrystalický pevný) hydrofosforečnan hlinitý. Čím menší částice, tím více antigenů absorbují. Dodejme, že účinnost adjuvans ovlivňují také další faktory jako tvar, struktura a povrchový náboj.

ZÁVĚR

S původní myšlenkou použít u vakcín mRNA přišla maďarská vědkyně Katalin Karikó, bylo to někdy v roce 1990. Překonat přehršel technických a biologických problémů po desetiletích pokusů pomohl doktor Drew Weissman, imunolog s lékařským diplomem Ph.D. z Bostonské univerzity. To se stalo v roce 2005. Pak následovali další vědci, vynálezci a nadšenci, kteří tvrdě pracovali a věřili, že technologie mRNA má budoucnost. Po první zprávě z Wuchanu věděli, že mají v rukou nástroj, jak nebezpečný virus porazit.

Technicky jsou krátké řetězce mRNA "zabaleny" do syntetických lipidů (jedná se o jakési lipozomy) a ty nevyžadují použití adjuvancia. Obě vakcíny (Pfizer i Moderna) mají navíc za sebou třetí fázi klinického zkoušení. Takové vakcíně bych v dnešní době asi dal přednost.

Tabulka možných adjuvancií
Adjuvans Součásti Typ Licencované vakcíny
Hliníkové adjuvans hydroxid hlinitý / fosforečnan hlinitý
adjuvans obsahující hliníkové soli vakcína proti záškrtu, černému kašli, tetanu, vakcína proti lidskému papilomaviru, vakcína proti viru hepatitidy B atd.
MF59 skvalen, tween80, span85 emulze olej ve vodě vakcína proti chřipce
AS01 MPL, QS-21
lipozom vakcína proti malárii, vakcína proti herpes zoster
AS02 MPL, QS-21 emulze olej ve vodě -
AS03 α-tokoferol, skvalen, polysorbát 80 emulze olej ve vodě vakcína proti chřipce
AS04 MPL, hydroxid hlinitý / fosforečnan hlinitý
hliníkové adjuvans a imunostimu- lant
vakcína proti lidskému papilomavi- ru, vakcína proti viru hepatitidy B
Virozomy fosfolipid, virové špičkové glyko- proteiny, jiné virové proteiny lipozom vakcína proti chřipce, vakcína proti viru hepatitidy A
ISA51 minerální olej, povrchově aktivní látka emulze voda v oleji
nemalobuněčná vakcína proti rakovině plic
CpG ODN cytosin, guanin DNA vakcína proti viru hepatitidy B

 

Tabulka nežádoucích účinků adjuvancií
Adjuvans Imunitní mechanismus Nežádoucí účinky
Hliníkové adjuvans pro-fagocytový účinek, aktivátor zánětlivé kaskády
erytém, podkožní uzlíky, granulom, bolest, neurologická onemocnění, hypersenzitivita zprostředkovaná IgE
MF59 aktivace imunitních buněk, zvýšení diferenciace monocytů na dendritické buňky zarudnutí a otok v místě vpichu, bolest, horečka, podrážděnost, ztráta chuti k jídlu
AS01 agonista TLR4 reakce v místě vpichu, myalgie, horečka
AS03 aktivace imunitních buněk bolest v místě vpichu, narkolepsie, horečka, bolest hlavy, artralgie
AS04 agonista TLR4
bolest v místě vpichu, únava, bolest hlavy
Virozomy prezentace antigenu bolest v místě vpichu
ISA51 aktivace imunitních buněk
bolest v místě vpichu, horečka, únava, gastrointestinální onemocnění
CpG ODN agonista TLR9 lokální reakce v místě vpichu, příznaky podobné chřipce

Pozn: TLR4 patří do rodiny toll-like receptorů (TLR), která zastává zásadní roli při rozpoznání patogenů a aktivaci vrozené imunity. TLR9 je důležitý receptor exprimovaný v buňkách imunitního systému včetně dendritických buněk, makrofágů, buňkách přirozených zabíječů a dal- ších buněk prezentujících antigen. TLR9 přednostně váže DNA přítomnou v bakteriích a virech a spouští signální kaskády, které vedou k prozánětlivé cytokinové reakci.

Odborný článek ke stažení zde

zpět na seznam odborných článků

Kontaktujte nás.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti K2pharm s.r.o. Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.