Vitamin B6 – deplece po léčivech / interakce s léčivy

PharmDr. Milan Krajíček, K2pharm s.r.o., Opava

ÚVOD

Jak už název vitamin napovídá, neumí jej naše tělo syntetizovat a musíme jej přijímat s potravou. Jedná se o vitamin dobře rozpustný ve vodě, stabilní za zvýšených teplot, stabilní v kyselém prostředí a nestabilní v alkalických roztocích a VELMI citlivý na světlo.
Pod pojmem vitamin B6 vlastně chápeme několik struktur (nejčastěji používaný pyridoxin je provitaminem, pyridoxal fosfát je vlastní biologicky aktivní látkou – vitaminem B6).

kapsle s kavouVšechny se vstřebávají v horní části trávicího traktu prostou difúzí. Proto u něj platí, že čím je podána dávka vyšší, tím více vitaminu se vstřebá (na rozdíl od riboflavinu a mnoha dalších).
Tvorba dopaminu a GABA je závislá na vitaminu B6, společně zasahují do formování sfingolipidů obalujících myelinovou pochvu nervových buněk. Tento proces občas "vázne" a může být jednou z příčin vzniku demence.
Vitamin B6 má schopnost modulovat aktivitu mnoha steroidních hormonů. Je agonistou steroidních receptorů a tím může snižovat jejich účinnost (zvláště při podávání vysokých dávek). Naopak, dlouhodobé podávání estrogenů a testosteronu může vést až k depleci vitaminu B6 s nedobrými následky. Zajímavé je také zjištění, že častá konzumace více než 4 šálků kávy denně snižuje plazmatické hladiny pyridoxalu asi o 14 %.

Intravenózní podávání vitaminu B6 snižuje toxicitu při předávkování cykloserinem, hydralazinem a izoniazidem. Perorální medicínské aplikace jsou popisovány u premenstruačního syndromu, předávkování estrogeny, potlačení nežádoucích účinků orálních kontraceptiv, pomáhá u nausey těhotných žen, depresí, karpálního syndromu a astma.

Známé je významné snižování plazmatických hladin vitaminu B6 po podávání theofyllinu, který se chová jako B6 antagonista. Navíc bylo zjištěno, že mnoho astmatiků má frekventovaně nižší hladiny pyridoxinu než zdravá populace.

U pacientů, u kterých byla prokázána snížená plazmatická hladina vitaminu B6, se obvykle zjistila vyšší hladina C-reaktivního proteinu, a s tím spojené těžší průběhy zánětů.

CHEMOTERAPIE

PPE (Palmar-Plantar erythrodysestesie) po chemoterapiiVitamin B6 může snížit intenzitu nežádoucích účinků chemoterapeutik, ale též může snížit jejich terapeutickou účinnost. Palmar-plantar erythrodysestézie se často objevuje po terapii 5-fluorouracilem, cytarabinem, docetaxelem či doxorubicinem. Někteří autoři doporučují preventivní podávání relativně vysokých dávek vitaminu B6 (3x denně 50-150 mg), ale někteří varují, že u injekčního podávání zvláště liposomálních forem by se pyridoxin podávat vůbec neměl.

Bezpečná a efektivní implementace jakékoliv kombinované strategie s pyridoxinem vždy vyžaduje kvalitní klinický management. Je lepší neriskovat a svěřit se do rukou zkušených profesionálů, včetně nutričních specialistů. Tento příklad je jeden z mála, kdy podávání vitaminu(ů) může spíše škodit, než pomoci.

ANTIBIOTIKA – GENTAMYCIN A AMINOGLYKOSIDY

Vitamin B6 tvoří s gentamycinem a ostatními aminoglykosidy nerozpustné komplexy. Podávání vitaminu B6 při terapii gentamycinem značně snižovalo nefrotoxicitu gentamycinu, a to bez snížení účinnosti gentamycinu.

ANTIBIOTIKA – TETRACYKLINOVÁ, DOXYCYKLIN

Současné podání tetracyklinu s vitaminem B6, ale i komplexy B vitaminů mají za následek snížení vstřebávání antibiotik a též i snížené vstřebávání podaných vitaminů. Navíc tetracyklin zvyšuje vylučování vitaminu B6 ledvinami. Při krátkodobé terapii tetracyklinem to obvykle problém není, při delší terapii se doporučuje přísně oddělené podávání (nejméně 4 hodinový rozdíl v době podání antibiotika a vitaminů skupiny B).

SULFAMETOXAZOL/TRIMETOPRIM

U krátkodobé terapie sulfonamidy se problémy s vitaminem B6 málokdy projeví, významnější je to u dlouhodobějšího podání – obvykle déle než 2 týdny. V tom případě se doporučuje suplementace malými dávkami vitaminu B6 (obvykle jednotky miligramů pyridoxinu/pyridoxalu denně).

KORTIKOSTEROIDY

Podávání kortikosteroidů v inhalační, topické i perorální formě a jejich vliv na hladiny vitaminu B6 bylo prověřováno mnohokráte, výsledky jsou občas kontroverzní. Obecně ale platí závěr, že lékařům, kteří předepisují kortikosteroidy na delší dobu než 2 týdny, se radí současně doporučovat podávání vitaminu B6 ve středně velkých dávkách (okolo 25 mg denně).

NSAID

Současné podání vitaminů skupiny B, (resp. kombinace B1, B6, B12) a diklofenaku vedlo k významnému zvýšení analgetického efektu a k redukci zánětlivé bolesti. Opakování testů potvrdila synergický efekt. Podobně byl zkoušen i ketorolac s velmi dobrými výsledky. Autoři spekulují, že modulovaný práh bolesti a intenzita zánětu se projevuje zvláště u organismů s nízkými hladinami vitaminu B6.

DIURETIKA – FUROSEMID

Několik klinických studií u lidí reportovalo zvýšené vylučování vitaminu B6 po podání furosemidu. V malé klinické studii u chronických dialyzovaných pacientů bylo zjištěno, že podávání pyridoxinu snížilo plazmatické hladiny kyseliny šťavelové o 30 %. Další studie prokázala zvýšené vylučování kyseliny šťavelové, vitaminu C a vitaminu B6 již za 3 hodiny po intravenózním podání 20 mg furosemidu. U furosemidu je rovněž známo, že způsobuje deplece vitaminu B1 – thiaminu, proto je vhodné podávání obou vitaminů – B1 i B6 při terapii furosemidem.

ZÁVĚR

Značné opratrnosti je třeba u současného podávání vitaminu B6 (ale i multivitaminů skupiny B) a celé skupiny chemoterapeutik. Může docházet ke snížení jejich terapeutické účinnosti.
Vitamin B6 by měl být naopak podáván u chronických alkoholiků, chronických pijáků kávy, pacientů se selháváním ledvin, úspěchy byly zaznamenány u chronického únavového syndromu.
Lékaři předepisující orální kontraceptiva a substituční hormonální terapii, antibiotika, některá nesteroidní antirevmatika, by pacientům měli doporučit též užívání vitaminu B6, ideálně v biologicky aktivní formě, tedy pyridoxal fosfátu.

ZAJÍMAVOST

Vitaminem B6 k lepšímu zapamatování snůVitaminem B6 k lepšímu zapamatování snů

Také byste si chtěli lépe pamatovat své sny? Většinou si však to, co se nám v noci zdálo, nepamatujeme. Australští vědci (Ebben, Lequerica, and Spielman /2002) nedávno zjistili, že vitamin B6 výrazně podporuje schopnost si zapamatovat sny. Zároveň doufají, že by pomocí tohoto vitaminu mohli vyvolávat lucidní snění, tedy stav, kdy si člověk uvědomuje, že sní a může tak sen ovládat. Výzkum na rozmanitém vzorku 100 účastníků z celé Austrálie ukázal také na to, že účastníci, kteří užívali B komplex, tedy komplex vitaminů skupiny B najednou, takové účinky na sny neměl vykazovali totiž výrazně nižší kvalitu spánku a vyšší únavu při probuzení. Vědci se domnívají, že některý z dalších vitaminů B funguje v tomto ohledu opačně než vitamin B6. Zatím není jasné, jak vlastně vitamin B6 na snění účinkuje. Pokud se potvrdí, že tento vitamin také podporuje stavy lucidního snění, mohlo by to pomoci v léčbě rozmanitých psychických potíží i při rehabilitaci po vážných fyzických zraněních.

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0031512518770326
https://www.adelaide.edu.au/news/news99562.html man pluripotent stem cell model of Parkinson's disease. FASEB J. 2018 Apr 24:fj201700759RR.

Odborný článek ke stažení zde

zpět na seznam odborných článků

Kontaktujte nás.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti K2pharm s.r.o. Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.