Operační program Zaměstnanost

Operační program Zaměstnanost

Projekt je spolufinancován z fondů Evropské Unie.
Registrační číslo projektu:
CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013216
Název projektu: K2pharm s.r.o. - vzdělávání zaměstnanců II.
Informace o projektu:

Firma K2pharm s.r.o. pro své zaměstnance připravila tento projekt, který řeší nevyhovující úroveň znalostí, dovednosti a kompetencí zaměstnanců a nesoulad mezi kvalifikační úrovní zaměstnanců a potřebami zaměstnavatele.

Projekt poběží 24 měsíců. Po tuto dobu bude probíhat školení v oblastech:
- obecné IT,
- měkké a manažerské dovednosti,

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí pracovníků.
Výstupem projektu bude 45 podpořených osob z nichž 5 bude ve věku nad 54 let.