Analytické laboratoře K2pharm

Laboratoře pro kontrolu jakosti máme navrženy tak, aby splňovaly nejnovější požadavky správné výrobní praxe pro výrobu doplňků stravy a jsou vybaveny nejmodernějšími analytickými přístroji umožňujícími kontrolu jakosti našich výrobků v rozsahu požadovaném platnými lékopisy (PhEur, USP) a dle specifikací uvedených v příslušné registrační dokumentaci.

Naše analytická laboratoř je vybavena:

- HPLC přístroj Knauer
- Disolučním aparát SOTAX AT Xtend
- Analytické váhy Metler Toledo XSE 205
- Viskozimetr BrookField DVE
- UV/VIS spektrofotometr Shimadzu UV-1800
- IČ spektrofotometr Nicolet Avatar 320 FT-IR
- Jednotka pro přípravu aqua purificaty Aqualine Aqua Osmotic
- Ultrazvuková lázeň Elma S70H
- Klimakomora Termobox HC0020
- Enkapsulátor Büchi Schwitzerland B-390
- Desintegrátor DT 3
- pH metr Voltcraft PH-100 ATC
- Osmometr Gonotec Osmomat 070

Vybavení analytické laboratoře

Kontaktujte nás.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti K2pharm s.r.o. Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.