Adjuvantní léčba viróz včetně Covid-19.

PharmDr. Milan Krajíček, K2pharm s.r.o., Opava

1. VODÍK

Vodík je bezbarvý netoxický plyn bez zápachu a chuti. Pokusy o jeho testování na živých organismech započaly nejméně před sto lety. Nejslavnější studii spojenou s podáváním vodíku provedl a publikoval japonský vědec Ikuroh Ohsawa se spolupracovníky v roce 2007 (práce se jmenuje "Vodík působí jako terapeutický antioxidant selektivní redukcí cytotoxických kyslíkových radikálů").

Nejprve potkanům poškodil mozky a pak jim život zachránil podáváním molekulárního plynného vodíku. Dokázal také do detailu vysvětlit mechanismy účinku protekce vodíkem. Odstartoval lavinu studií u zvířat i lidí a pro nás jsou nejzajímavější úspěchy v adjuvantní terapii již při první infekci SARS. Zjistilo se, že vodík má antioxidační, protizánětlivé, antiapoptotické účinky, zasahuje i do hormonální regulace. Díky své malé molekule, která proniká téměř úplně do všech materiálů a také tkání, se rychle dostane i do alveol a velmi účinně inhibuje cytokinovou bouři. A to mnohem bezpečněji než dexamethason nebo tocilizumab. Ty sice také potlačují záněty, ale také inhibují některé žádané zánětlivé reakce a též potlačují clearance patogenů. Cytokiny uvolňované nadměrně mohou u pacientů způsobit akutní poškození plic. Zvýšení hladin TNF-a povede k aktivaci zánětlivých cytokinů, jako jsou IL-1, IL-6 a IL-8. Současně skupina s vysokou mobilitou box1 (HMGB1) ovlivňuje uvolňování zánětlivých faktorů. Vodík může potlačit infiltraci neutrofilů a makrofágů v plicní tkáni, inhibovat aktivitu NF-kB a MPO a snížit zánětlivé faktory a sekreci cytokinů. Vodík může eliminovat radikály kyslíku i dusíku, jako jsou hydroxylové a peroxynitrátové anionty, při zachování normálního metabolismu redoxních reakcí. Po ošetření vodíkem došlo ke snížení obsahu malondialdehydu v plicní tkáni, což zvyšuje aktivitu superoxid dismutázy (SOD). Ta je důležitým antioxidačním enzymem v obranném systému těla. Dokáže odstranit různé toxické nebo oxidační látky v těle. To pomáhá udržovat stabilitu vnitřního prostředí těla pro dosažení nadměrné aktivace oxidačních procesů a snížení oxidačního stresu způsobeného radikály a zabránit tak selhání orgánů, jež jsou častou příčinou úmrtí u kriticky nemocných pacientů s Covid-19. Vodík lze použít k ochraně orgánů včetně srdce, ledvin a nervového systému prostřednictvím antiapoptických a antioxidačních funkcí k udržení normální reakce těla.

Patologové u zemřelých zjistili, že kromě nadměrných zánětlivých reakcí bylo v plicních řezech vidět mnoho viskózních sekrecí a hlenu, které vytekly z alveol. To je v rozporu s klinickým projevem suchého kašle bez sputa. Klinická kyslíková terapie způsobí postupně akumulaci distálních bronchiálních viskózních sekrecí, zvýší odpor dýchacích cest, pozmění účinek kyslíkové terapie a zhorší systémovou hypoxii. Hlen dýchacích cest hraje důležitou roli v obranném mechanismu hostitele, ale produkce nadměrného hlenu je škodlivá a podávání vodíku podporuje ředění sputa, snižuje odpor dýchacích cest a zmírňuje dušnost.

Podávání vodíku je zcela bezpečné (do 4 % obsahu ve vzduchu či kyslíku) a již dobře prověřené (nejen pacienti, ale i téměř všichni sportovci dnes "jedou na vodík").

Inhalátor 2 v 1

2. CESTY PODÁNÍ

Inhalace, pití vodíkem nasycené vody, stimulace endogenní tvorby molekulárního vodíku. Inhalovat lze plyn z tlakové lahve, ale podstatně bezpečnější cestou je inhalace z inhalátoru, který vodík připravuje elektrolýzou velmi čisté vody. Vývojem moderního inhalátoru se zabývá skupina firem K2Pharm, H2Pharm a LEANCAT pod vedením profesora Matolína. Konstrukce inhalátoru je jednou z nejpokrokovějších na světě, protože mimo možnost inhalace vodíku/kyslíku, udržuje teplotu v cele konstantně na 60 °C a je tak zabráněno mikrobiální kontaminaci. Další výhodou je možnost kombinace všech tří základních cest podání molekulárního vodíku a tím dosažení velmi účinné terapie ve velmi krátkém čase. Zařízení umožňuje vodík inhalovat a po 10-20 minutách vypít vodíkem nasycenou vodu či roztok se směsí sacharidů k účinné stimulaci endogenní tvorby vodíku v našem trávicím traktu.

ZAVEDENÍ DO PRAXE

Molekulární vodík má mimo použití u infekčních chorob silný potenciál pro reálné aplikace v různých lékařských oborech, včetně ischemicko-reperfuzního poranění, pokročilého stádia rakoviny, demence a metabolického syndromu. Molekulární vodík je bezpečný, nemá cytotoxicitu a má mnoho funkcí a vlastností k překonání závažných onemocnění od chronických po akutní stadia. Schválení použití pro medicínské účely bylo zatím dosaženo v jediné zemi – Japonsku.

Procenta celkové fibrinolytické aktivity u pacientů se sníženou funkcí štítné žlázy

3. AESCIN (BETAESCIN)

Navzdory moderním konceptům chirurgické a intenzivní péče se u části pacientů s Covid-19 objevují akutní plicní poranění (ALI) a/nebo syndrom akutní respirační tísně (ARDS). Ačkoli je také obecně neznámé, zda lze poznatky z traumatem indukovaného ARDS snadno převést do ARDS asociovaného se SARS-CoV-2, přesto byla doporučena léčba pacientů pozitivní na koronavirus standardními protokoly pro ALI/ARDS. Tato strategie však byla klinickými vědci zpochybněna, protože někteří vážně hypoxičtí pacienti infikovaní SARS-CoV-2 vykazovali normální respirační shodu a je jasné, že SARS-CoV-2 vyžaduje upravený terapeutický přístup. Asi čtvrtina pacientů má fenotyp třídy 2, se zvýšenými hladinami biomarkerů v krevním řečišti, které indikovaly poruchy srážení krve: D-dimer, vyšší zánět ve srovnání s 75 % pacientů, kteří měli fenotyp 1. třídy. U fenotypu třídy 2 byla pravděpodobnost 28denní úmrtnosti více než dvojnásobná oproti fenotypu třídy 1.

U obou fenotypů lze jako adjuvantní léčbu použít betaescin, který má významné protizánětlivé a protiedematózní účinky prostřednictvím aktivity podobné glukokortikoidům, ale bez nežádoucích účinků glukokortikoidů.

Kromě toho β-escin moduluje produkci cytokinů v závislosti na stimulech (virových nebo nevirových) a typu zkoumaných buněk s jasným průkazem mohutné virucidní a širokospektrální antivirové aktivity.

V březnu tohoto roku začala v Italském městě Catanzaro (universita a dvě nemocnice) intervenční studie na pacientech ve věku 18 – 75 let za použití escinu per os 3x denně 40 mg po dobu 12 dnů, další skupina dostává 20 mg escinátu sodného intravenózně a třetí skupina je kontrolní. Všechny skupiny dostávají standardní antivirovou terapii. Hodnotí se plicní funkce, doba hospitalizace, potřeba příjmu kyslíku a způsoby příjmu, celkový klinický stav a míra úmrtnosti. Výsledky by měly být známy ještě letos.

4. PANENSKÝ KOKOSOVÝ OLEJ A MONOLAURIN

Identifikace faktorů a molekul, které by mohly chránit jednotlivce před infekcí SARS-CoV-2 nebo je predisponovat k Covid-19, běží na plné obrátky. Například v Itálii byla za tímto účelem zkoumána metabolická fenotypizace 51 vzorků séra zdravotnických pracovníků. Všechny subjekty zahrnuté ve studii pracovaly na stejném interním oddělení Fakultní nemocnice Novara a byly vystaveny stejnému riziku nákazy Covid-19. V době odběru krve byly všechny subjekty negativní na SARS-CoV-2 a u 24 se během následujících tří týdnů vyvinul Covid-19. Mezi modulovanými molekulami byly hladiny monolaurinu dvakrát vyšší u subjektů chráněných před infekcí SARS-CoV-2. Nasycené mastné kyseliny se středním řetězcem jsou vysoce účinné proti obaleným virům, jako jsou koronaviry. Antivirová aktivita monolaurinu je dobře známá: molekula může inaktivovat viry rozpadem virového obalu, čímž se nejen sníží infekčnost virů, ale také se inhibuje pozdní fáze zrání v cyklu replikace viru. Lipidy jsou nepostradatelné pro replikaci viru, jejich modulaci v hostitelských buňkách lze tedy použít jako strategii boje proti koronavirům. Jako zdroj monolaurinu lze použít doplňky stravy s jeho obsahem nebo též panenský kokosový olej, který je složen převážně z monolaurinu. Novější studie prokázala, že monolaurin hraje významnou roli ve funkcích a signalizaci T buněk změnou tvorby LAT, PLC-γ a AKT indukované TCR, signální osy PI3K-AKT a přílivu vápníku, což snižuje produkci cytokinů. Mnoho studií se odehrávalo v Indonésii (tedy tam, kde se panenský kokosový olej produkuje) a mimo účinnost na obalené viry byla potvrzena i jeho bezpečnost.

Literatura
ClinicalTrials.gov: NCT04322344
DOI: 10.1002/jcph.1644
https://doi.org/10.1038/s41598‐021‐93260‐2

Odborný článek ke stažení zde

zpět na seznam odborných článků

Kontaktujte nás.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti K2pharm s.r.o. Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.